Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Teamleder til Center for Digitalt Understøttet Læring ved Aalborg Universitet

Job i Aalborg

Teamleder til Center for Digitalt Understøttet Læring ved Aalborg UniversitetVed Aalborg Universitet (AAU) opslås en stilling som teamleder for Center for Digitalt Understøttet Læring (CDUL) til besættelse pr. 1. december 2020.

Stillingsbeskrivelse


Aalborg Universitet vedtog i 2018 en ambitiøs digitaliseringsstrategi med høj vægt på uddannelsesområdet og med særligt fokus på at udvikle og understøtte digitalisering af AAU’s PBL-baserede læringsmodel. I denne forbindelse er der på AAU opbygget et kompetencecenter for digitalt understøttet læring, CDUL. Centrets nuværende struktur er baseret på en fælles-enhed samt lokalt ansatte digitale læringskonsulenter. Denne struktur ønskes konsolideret i en fælles enhed med fokus på dels at løfte en række fællesopgaver på tværs af universitetets fagområder, dels at understøtte de enkelte fagområders fortsatte arbejde med digitalt understøttet PBL. Enheden vil efter sammenlægning ud over teamlederen bestå af otte medarbejdere.

Til at gennemføre denne proces og til det efterfølgende løbende arbejde med den videre opbygning og konsolidering af CDUL, søges en teamleder for CDUL, som samtidig har den rette faglighed og kapacitet til at løfte konkrete opgaver. Teamlederen forventes således at varetage den daglige ledelse af CDUL, dvs. både personaleledelse og den faglige ledelse, og samtidig at kunne bidrage praktisk til at løfte CDUL’s opgaveportefølje.

For at sikre e...