Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejerske til en fast stilling til kirurgisk afsnit, D5, på Sydvestjysk Sygehus

Job i Sydjylland


Vi har en velfungerende afdeling med et godt arbejdsmiljø og engagerede medarbejdere, og et stærkt kollegialt sammenhold, hvor der er stor mulighed for indflydelse på udviklingen. En nybygget sengeafdeling med 27 enestuer. Afsnittet rummer to overordnede specialer; kirurgi og palliativ:

Kirurgisk afsnit modtager patienter fra følgende specialer; urologi, gynækologi, bryst- og plastikkirurgi. Fælles er, at vi modtager et stort flow af både elektive og akutte patienter. Vores sygepleje tager udgangspunkt i høj faglighed til den enkelte patient i den ofte relative korte indlæggelse. Vi er en afdeling i udvikling med fokus på patient- pårørendeinddragelse Vi har et tæt samarbejde med primærsektoren, operations afdelingen mm.

Palliativt afsnit modtager kræftsyge patienter fra følgende kirurgiske specialer; parenkymkirurgi, gynækologi, urologi, plastik- og brystkirurgi samt øre, næse og halskirurgi. Fælles for patient gruppen er, at alle har en åben indlæggelse og uden mulighed for kurativ behandling.

Vores sygepleje tager udgangspunkt i den holistiske tankegang og vi arbejder med mange forskellige etiske problemstillinger. Som udgangspunkt arbejder vi altid i mindre teams for at sikre faglig sparring og kontinuitet i sygeplejen. Vi har et tæt samarbejde med primærsektoren, Palliativt Team og Hospice.

Vi vægter kvalitetsarbejde, udvikling af sygeplejekompetencer og patientsikkerhed og har derfor også ...