Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejersker til FAM, Odense

Job i Odense


Vil du med i front?

Grib chancen og prøv at arbejde med den akutte sygepleje i en veldrevet FAM.

Vi har fået en opnormering pga Covid og søger derfor nye kolleger.

Fælles Akut Modtagelse FAM er indgangsport for næsten al akutbehandling på OUH. FAM er inddelt i zoner og patienterne fordeles i zoner efter hvilket speciale, de ved fremskudt triagering er vurderet til at tilhøre. Der arbejdes sammen på tværs af faggrupper i tidsstyrede forløb, hvor der inden for de første fire timer er lagt en plan for den enkelte patient.

Vi har speciallæger i front 24/7/365, så der er derfor god mulighed for mono- og tværfaglig sparring. Fordelene ved det er optimal patientbehandling med hurtig udredning, diagnostik og iværksættelse af behandling. Vi har gode faglige relationer til hinanden og vores mange samarbejdspartnere, hvilket understøtter den personlige og faglige udvikling hos den enkelte. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt i koordinationen af det bedste forløb for patienterne i hele FAM og med afdelinger på OUH.

Vi lægger vægt på et trygt, sikkert og godt arbejdsmiljø, hvilket er nødvendigt, fordi vi aldrig ved, hvad dagen bringer. Vi har en arbejdsmiljøkoordinator, der sammen med tillidsrepræsentanter, AMIR og afdelingssygeplejersker arbejder med arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed.

Vi vægter udvikling, forskning og uddannelse meget højt i afdelingen og har ansat 8 kliniske sygeplejespecialister. Hera...