Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge til Anæstesi EFZK, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH

Job i Odense

Speciale: Anæstesiologi

Afdelingslæge Klinisk Anæstesi (Anæstesiafsnit EFZK samt HBO-enhed)
1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.

Om stillingen
Afdelingslægen vil primært blive knyttet til anæstesiafsnittet for øre-næse-halskirurgi, tand- og kæbekirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi. Afsnittet har avanceret luftvejshåndtering som særligt interesseområde. Endvidere varetager afsnittet den lægelige drift af enheden for hyberbar oxygenbehandling (HBO). Der vil være mulighed for senere at skifte til andet funktionsområde/afsnit.
Vagten er for tiden 9-skiftet og afholdes på tjenestestedet. Den dækker det kliniske anæstesiområde. Intensivafsnittene samt neuro- og thoraxanæstesi har egne vagthold. I en periode må der påregnes deltagelse i en enkelt dagtid (weekend/søgnehelligdag) på ITA (intensiv) per måned.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi.
Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæst...