Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Overlæge til Intensiv Afsnit ITA, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH)

Job i Odense

Speciale: Anæstesiologi

Overenskomstansat overlæge til Det Multidisciplinære Intensive Terapiafsnit, Odense Universitetshospital

Vil du være med til at videreudvikle og sætte dit præg på landets største intensivafdeling?
Vil du være en del af en velfungerende kollegial lægegruppe og en dynamisk afdeling?
Vil du medvirke til forskning, kvalitetsarbejde og undervisning?

Vi søger 1 overenskomstansatte overlæger med vagtforpligtigelse – til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Om Det Multidisciplinære Intensive Afsnit:

  • 27 behandlingspladser, heraf 6 til børn. Opdelt i fire afsnit; ITA1, ITA2, ITA3 og BRITA (børneintensiv)
  • Mere end 2000 indlæggelser årligt
  • 24 speciallæger, heraf 10 overlæger og 1 professor (tre af overlægerne er funktionsdriftsledere)
  • Overlæger i børnesektionen har tilkaldevagt hele døgnet
  • Samarbejde med samtlige specialer på OUH. Behandling af neurokirurgiske og thoraxkirurgiske/karkirurgiske patienter varetages på selvstændige intensivafsnit
  • Vagten dækkes af to speciallæger og en hoveduddannelseslæge, alle i tilstedeværelsesvagt. Desuden er der en overlæge der varetager tjeneste i tidsrummet kl. 7.45-22.00 på hverdage


Om stillingen:

  • Overlægerne i afsnittet er ansvarlige over for den ledende overlæge mht. lægefaglig ledelse og ref...