Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Uddannelsesansvarlig overlæge søges til Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Job på Fyn

Speciale: Intern medicin
Endokrinologi
Gastroenterologi og hepatologi
Pr. 1. januar 2021 søger vi en engageret og visionær uddannelsesansvarlig overlæge i Medicinsk Afdeling M/FAM. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i endokrinologi og med dokumenteret interesse for uddannelse. Er du speciallæge i andet medicinsk speciale, hører vi også gerne fra dig.

Vi ønsker at ansætte en uddannelsesansvarlig overlæge, der kan være med til at styrke uddannelsesgruppen i M/FAM, der i forvejen består af 2 uddannelsesansvarlige overlæger og 4 uddannelseskoordinerende yngre læger. I M/FAM har vi fokus på et godt og trygt læringsmiljø, og som UAO vil du sammen med den øvrige del af gruppen få en væsentlig rolle i at skabe gode uddannelsesforløb for yngre læger i afdelingen.

Om stillingen
Udover varetagelsen af afdelingens uddannelsesopgaver vil din ansættelse være forankret i det endokrinologiske speciale, der råder over 4 stationære senge i Medicinsk Sengeafsnit, samt et endokrinologisk ambulatorium, hvor der udredes og behandles uselekterede endokrinologiske patienter iht. Sundhedsstyrelsens specialeplan. I vagten vil du se akutte patienter i FAM.

Endokrinologi i Svendborg
Udover de 4 endokrinologiske senge i medicinske sengeafsnit er den endokrinologiske funktion i Svendborg centreret om et velfungerende endokrinologisk ambulatorium, der varetager et bredt spektrum af traditionelle endo...