Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Udviklingsorienteret afdelingslæge til Hjertemedicinsk afdeling B, OUH.

Job i Odense

Speciale: Kardiologi

Udviklingsorienteret afdelingslæge til Hjertemedicinsk afdeling B, OUH.

I 2023, når vi flytter ind på Nyt OUH, er vores kardiologiske modtage afsnit (KARMA) fysisk placeret i FAM. Vi skal allerede nu arbejde med denne transformation.

Vi søger derfor en afdelingslæge, som brænder for at bidrage aktivt i dette udviklingsarbejde, der skal fremtidssikre kvaliteten for den akutte hjertepatient i KARMA, hvad angår både observation, pleje, udredning og behandling. Ansættelse snarest muligt.

Stillingen er også slået op som en overlægestilling, og der vil kun være mulighed for at ansætte en speciallæge.

KARMA idag

KARMA er OUH’s akutte kardiologiske modtageafsnit, og er fysisk beliggende sammen med sengeafsnit B2. I KARMA varetages initial udredning, observation, pleje og behandling af alle nye patienter kommende fra OUH’s optageområde. Patienterne kan være indlagte i KARMA op til 24 timer, herefter skal de overflyttes til et af afdelingens andre sengeafsnit eller til anden afdeling på OUH eller være klar til udskrivelse.

Arbejdet i B2/KARMA er særligt karakteriseret ved et stort flow. Derfor er et tæt samarbejde mellem alle faggrupper, der er repræsenteret i afsnittet, men også med det præhospitale personale, personalet i FAM og kard.lab. essentielt, og dette samarbejde bidrager i høj grad til at sikre den høje faglige ...