Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge til VITA/Anæstesi BTY, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH

Job i Odense

Speciale: Anæstesiologi

2-3 stillinger som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, med tilknytning til afsnittene for anæstesi og postoperativ intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter (Anæstesi BTY/VITA) er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021 eller efter aftale.

Om stillingen

Området har aktuelt en normering på 8 overlæger og 21 afdelingslæger samt 1 professor. Vagten afholdes på VITA som vagt på tjenestestedet.
Dagarbejdet tilrettelægges således, at der alterneres mellem intensivafsnittet (VITA) og anæstesiafsnittet (Anæstesi BTY). I en periode må der påregnes deltagelse i en enkelt dagtid (weekend/søgnehelligdag) på ITA (intensiv) per måned.
Senere i ansættelsesforløbet vil det være muligt at skifte til andet funktionsområde end det primært aftalte.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med speciallæge i anæstesiologi med interesse for anæstesi og intensiv terapi til hjerte-, lunge- og karkirurgiske patienter samt kardiologiske patienter med hovedsageligt svær hjerteinsufficiens. Det forventes, at afdelingslægen deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter.
Forudgående kendskab til thorax-anæstesiologi og intensiv terapi er ikke nødvendig, idet der vil foregå - hovedsageligt bedside - oplæring i bl.a. anvendelse af avanceret invasiv hæmodynamisk ...