Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Overlæge med funktionsansvar, Anæstesiologisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

Job på Lolland og Falster

Anæstesiologisk Afdeling har brug for at konsolidere sit intensiv terapiafsnit og søger derfor funktionsbærende overlæge med funktionsansvar for dialysebehandling - kunne det være dig?

Anæstesiologisk Afdeling består af overordnet to velfungerende afsnit med operationsgangen (for ambulante og indlagte forløb) og ITA har 12 pladser (intensiv terapiafsnit- intermediet afsnit; konceptet er under udvikling og et perioperativ afsnit). ITA modtager også perioperative patienter, præ- som postoperativt i vagten.

Anæstesiafdelingen består, ud over ITA med 7 pladser. Der arbejdes med IMA konceptet, som en del af ITA, men konceptet er ikke færdig udviklet endnu. Derudover rummer ITA perioperativ pladser i vagten, når det ordinære Perioperativ afsnit lukker (kl. 19.00). Anæstesiafdelingen yder anæstesi og andre anæstesiologiske ydelser til den centrale operationsgang og ambulant kirurgi indenfor specialerne ortopædkirurgi, abdominal kirurgi samt gynækologi.

Der foregår ligeledes anæstesi på eksterne lejer med MR- og CT-scanning til både børn og voksne, botoxinjektioner til børn, DC konverteringer samt permanente katetre til dialysepatienter.

Som bro mellem dagtjenesten og aftennattevagten har vi en 8-20 overlægestilling, som tager sig af afvikling af de lange lejer og af de sidste præsamtaler inden ITA vagten overtager det fulde ansvar for operationsgang og ITA i vagten mellem kl. 20 og 8. Kl. 8-20 vagten er speciallæge eller HU-4 læge og refererer...