Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Afdelingslæge til Klinisk Farmakologi

Job i Odense

Speciale: Klinisk farmakologi

En stilling som afdelingslæge (37 timer ugentligt uden vagt) ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH er ledig til besættelse den 1. januar 2021.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i klinisk farmakologi. Der lægges vægt på udadvendthed, initiativ og samarbejdsevner.

Overordnede opgaver, OUH

Afdelingslægen deltager i løsningen af afdelingens klinisk farmakologiske drifts- og udviklingsopgaver som blandt andet omfatter:

  • Patientnær lægemiddelrådgivning
  • Therapeutic Drug Monitoring og farmakogenomiske analyser
  • Bidrag til kvalitetssikring af lægemiddelanvendelse på OUH
  • Beslutningsstøtte ved ibrugtagning af nye lægemidler
  • Overvågning af lægemiddelforbrugsmønstre
  • Lokal, regional og national myndighedsbetjening vedrørende lægemidler
  • Deltagelse i lægemiddelorienterede lokale, regionale og nationale råd/udvalg/komiteer
  • Generelle indsatser til udbredelse af rationel farmakoterapi

Klinisk farmakologi løser opgaver i hele Region Syddanmark, herunder også for primærsektoren og psykiatrien, og fremmøde på andre matrikler i regionen må påregnes i mindre omfang.

Specifikke opgaver OUH

Afdelingslægen vil blive tilknyttet et nystartet initiativ, Multidiciplinære Teamkonferencer (MDT) - arbejd...