Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Ungerådgiver til det specialiserede voksen socialområde

Job på Sydsjælland

Vil du være med til at binde sløjfe og være medskaber i overgangen fra barn til voksen for målgruppen af unge med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, hvor både service-og beskæftigelsesloven skal gå hånd i hånd, så den unge støttes bedst muligt ind i voksenlivet.

Vordingborg Kommune har et stort fokus på Ungeindsatsen. Vi tænker kreative løsninger ind i den helhedsorienterede opgaveløsning, til gavn for de unge, så brænder du for at være med til det - så er det lige dig vi mangler.

Ungecenteret i Vordingborg har eksisteret siden 01.04.2019. Vi er i alt 32 medarbejdere, der på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet arbejder under samme tag og varetager opgaverne for de 15-25-årige ud fra KUI (lov om kommunal ungeindsats).

Arbejdsopgaver
Ungerådgiver har ansvar for sagsbehandling, afgørelser og opfølgning af socialpædagogisk støtte, botilbud, ledsageordninger, beskyttet beskæftigelse og eller aktivitets- og samværstilbud, - og opfølgning af unge borgere på krisecentre og forsorgshjem efter Serviceloven.

Ungerådgiver har medansvar for en helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling i overgangssager for unge, som forventes at tilbydes ydelser efter servicelovens voksenbestemmelser i forbindelse med det fyldte 18. år eller ved ophør af efterværn. Ungerådgiver samarbejder tæt med myndighedsteamet i Afdeling for Psykiatri og Handicap.