Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Gynækologisk speciallæge til Nykøbing Falster Sygehus

Job på Lolland og Falster

Gynækologisk speciallæge? Kirurgiske færdigheder inden for almen gynækologi? Forskningsinteresse og –kvalifikationer?

Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, kan du måske blive vores næste kollega. Vi er en lille afdeling med god plads til udvikling, på et lille hospital i rivende fart med fornyelse på både faglighed og fysiske rammer.

Vi er nyligt fusioneret med pædiatrien og udvikler nye samarbejdsformer på tværs af specialerne. Grundet hospitalets lille størrelse er der tætte forbindelser på tværs af afdelingerne og til sygehusledelsen. Kort sagt – her bliver man hørt!

Vi ønsker

  • En speciallæge med dansk autorisation inden for gynækologi/obstetrik, som kan varetage almen gynækologiske dagfunktioner

  • At du engagerer dig i afdelingens udvikling og vil være med til at udvikle nye og optimere eksisterende patientforløb

  • At du indgår i en 7-8-skiftet vagt på tjenestestedet med ansvar for både gynækologi og obstetrik.

  • At du interesserer dig for forskning og gerne bidrager dertil

Vi tilbyder

  • Et selvstændigt arbejde, hvor du tilknyttes det laparoskopiske team

  • At du får ansvar for udredning og behandling af egne patienter

  • Oplæring i gynækologiske indgreb, hvis du er nyuddannet speciallæge og mangler kirurgisk erfaring.