Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

2 Introduktionsreservelæger til Neurologisk Afdeling N, OUH

Job i Odense

Speciale: Neurologi

2 1-årige stillinger som introduktionsreservelæge ved Neurologisk Afdeling N, OUH er ledige til besættelse hhv. 1. marts 2021 og 1. april 2021 eller efter aftale.

Vores afdeling

Neurologisk Afdeling N varetager udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter fra Fyn og omkringliggende øer på hoved- og regionsfunktionsniveau samt af patienter fra hele Region Syddanmark på en lang række højt specialiserede områder. Samtlige subspecialer inden for neurologien er repræsenteret i afdelingen og organiseret i velfungerende teams. Vi er beliggende på to matrikler, henholdsvis på OUH og på Svendborg Sygehus.

Neurologisk Afdeling har 5 professorer, 15 overlæger og 10 afdelingslæger. Dertil over 25 læger i uddannelsesstillinger. I alt har Neurologisk Afdeling 340 medarbejdere.

Afdelingen har to sengeafsnit på OUH, et cerebrovaskulært afsnit med 18 senge og et alment neurologisk afsnit med 15 senge. I Svendborg har afdelingen et neurorehabiliteringsafsnit med 38 senge samt to semineurointensive senge. Vores ambulatorier består af tværfaglige teams inden for samtlige subspecialer.

Vores afdeling har et godt og trygt uddannelsesmiljø, hvilket bekræftes i vores evalueringer.

Klinisk Neurofysiologisk Afsnit er en integreret del af Neurologisk Afdeling og varetager EEG, ENG, EMG, PSG og MSLT, evokerede potentialer, intraoperativ monitorering ved hjerne- og rygkir...