Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

It arkitekt til København eller Aabenraa

Job på Hele Sjælland

IT arkitekt til Familieretshuset

Har du en ambition om at være en del af IT-løsninger der virkelig gør en forskel for borgere i Danmark? Så har du nu muligheden for at blive en del af IT Udvikling & Digitalisering hos Familieretshuset.

IT Udvikling & Digitalisering står for udviklingsopgaver til alle Familieretshusets i alt ca. 650 medarbejdere, som fysisk er lokaliseret ti forskellige steder i landet, såvel som digitale løsninger til borgere, der er i berøring med Familieretshuset.

Du vil i din rolle som IT-arkitekt medvirke til at sætte fælles retning for IT-arkitekturen og styring heraf på tværs af Familieretshuset. Samtidig skal du bidrage til, at vi lykkes med at implementere nye løsninger, der realiserer vores ambitiøse digitaliseringsstrategi.

Afhængig af din erfaring, vil dine arbejdsopgaver bl.a. omfatte:

  • Aktiv deltagelse i udviklingsprojekter og vedligeholdelsesopgaver mhp. udarbejdelse af løsningsarkitektur, der dækker forretningens behov og er i tråd med både strategi og arkitektur
  • Sikring af arkitekturkrav ifbm. offentlige udbud af projekter
  • Arkitektur og teknisk rådgivning/sparring med organisation og leverandører (f.eks. Statens IT).
  • Bidrag til arkitektur-governance af IT-løsninger
  • Sikre et struktureret server og applikations overblik
  • Erfaringsopsamling fra forretningen og forankring i fælles IT-arkitektur
  • A...