Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Medarbejder, ledningsejerregisteret

Job på Sydsjælland

1. januar 2021 træder ”LER loven 2,0” i kraft og det bliver et lovkrav at dokumentere nye eller renoverede ledninger digitalt. Det er en nyoprettet stilling og du har mulighed for at præge stillingen.

I afdelingen for Trafik og Ejendomme har vi ansvaret for opdateringen af ledninger til gadelys, lyssignaler og vejafvanding. Med LER loven 2,0 har vi en forpligtigelse til at påbegynde en registrering af alle nuværende ledninger. Vi søger derfor en medarbejder med erfaring fra området.

Jobbets indhold:
Vordingborg Kommune bruger Geonote til besvarelse af ledningsforespørgsler. Vedligeholdelsen af oplysningerne i Geonote vil være en del af opgave porteføljen, her vil fokus primært være på vejafvanding.

En del af vedligeholdelsen er indmåling i marken af nye afvandingsledninger eller ledninger der renoveres. GPS indmåling af tidligere udførte ledningsrenoveringer, undersøgelse og digitalisering af afvandingsledninger og dræn. Opdatering af kendte ledninger til gadelys og sikring af nye ledninger digitaliseres.

Primære arbejdsopgaver vil være:

  • Optegning af ledningsarbejder udført af kommunens egne medarbejdere indenfor vejafvanding.
  • Opfølgning på kommunens registrering af sandfangsbrønde, ledningsføringer og lignende data.
  • Sikring af datakvaliteten for ledningsoplysninger.
  • Ansøgning og indsamling af LER oplysninger til egne ledningsarbejder....