Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Socialpædagog søges til autismecenter Storstrøm i Næstved

Job på Sydsjælland

Vi søger pædagog til vores bolig på Grimstrupvej i Næstved pr.1 januar 2021 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Autismecenter Storstrøm er et døgn- og dagtilbud til voksne, børn og unge med en diagnose inden for autismespektret.

På Grimstrupvej bor der 13 voksne beboere. Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Beboere kan være udadreagerende. Men vi er gode til at passe på hinanden og tale om de oplevelser, vi har haft omkring beboerne.

Arbejdstiden ligger primært i tidsrummet kl.14.15–23.00 i hverdagene, hver anden weekend, i ulige uger med skiftende dagarbejde 7-14.15 og aftenarbejde 14-23 samt helligdage.

Dine arbejdsopgaver er at:

  • guide vore beboere gennem hverdagen efter fastlagte pædagogiske metoder, som er udarbejdet udfra individuelle behov for støtte og vejledning
  • skabe struktur og forudsigelighed for beboerne
  • Deltage aktivt og støttende i beboerens hverdag med alle daglige gøremål og ledsage beboeren uden for hjemmet til bl.a. fritidsaktiviteter og lægebesøg
  • hjælpe beboerne med personlig pleje
  • udarbejde, formulere og efterleve skriftlige handleplaner.
  • varetage kontaktpædagog funktion
  • være engageret i samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere
  • deltage i den årlig...