Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Uddannelsesvejleder til Storstrøm fængsel

Job på Lolland og Falster

Har du lyst til at gøre en vigtig forskel for indsatte i arbejdet med at bringe indsatte videre til et liv uden for kriminalitet?

Storstrøm fængsel søger en vejleder, der i samarbejde med en kollega kan varetage vejledningen af de indsatte i forhold til uddannelses- og erhvervsmuligheder både i fængslet og efter endt afsoning.

Du vil få en vejledende, koordinerende og advokerende funktion, hvor du skal vejlede i forhold til ønsker om uddannelse og erhverv, både individuelt og i grupper, og i den forbindelse evt. gennemføre karrierevejledningsforløb.

Uddannelsesvejledningen omfatter foruden afklaring- og vejledningssamtaler om uddannelse også modtagelsessamtaler, samtaler ved overførsel til andre fængsler, samt udslusningssamtaler. Du får en koordinerede rolle i forbindelse med samarbejdspartnere internt såvel som eksterne uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Vejledning af fængslets indsatte er en del af den samlede beskæftigelse, som tilbydes de indsatte. Ud over undervisning omfatter beskæftigelsen programvirksomhed, misbrugsbehandling og værkstedsarbejde.

Du vil endvidere blive inddraget i udvikling af arbejdsgange og procedurer, samt opbygning af et tværfagligt samarbejde med fængslets øvrige personale og eksterne samarbejdspartnere.

Vi søger en kollega, der har lyst til at arbejde med vejledning i en hverdag præget af forandringer og udfordringer i en vejledningsramme, der adskiller sig væse...