Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Uddannelsesstilling til specialuddannelse i intensiv sygepleje på Neurointensivt Afsnit NIA, OUH

Job i Odense

Speciale: Intensiv sygepleje

Motiveres du af faglig og personlig udvikling, vejledning, supervision, refleksion og undervisning, og klar til at udvikle dine kompetencer inden for den intensive sygepleje, så har du nu muligheden for at søge en uddannelsesstilling i NIA.

Vi søger sygeplejersker der kunne tænke at blive en del af et specialiseret intensiv afsnit med et dygtigt personale og hvor patienter, faglighed og udvikling vægtes højt.

NIA har 12 intensive behandlingspladser og modtager patienter fra Region Syddanmark med et neurokirurgisk og intensivt behov, opstået på baggrund af hovedtraumer eller spontane blødninger i hjernen. Patienternes forløb strækker sig fra det højintensive til det rehabiliterende forløb, samt opvågningsforløb efter elektiv kirurgi. Du vil arbejde med både med den grundlæggende og højteknologiske sygepleje, og hvor pleje og behandling foregår i et tæt tværprofessionelt samarbejde med bl.a. neurokirurger, anæstesiologer, ergo- og fysioterapeuter, neuropsykolog og pårørende.

Vi er en engageret og motiveret gruppe af 83 plejepersonaler, der spænder vidt alders- og erfaringsmæssigt. Vi har fokus på høj kvalitet, kontinuitet, helhedspleje og patient- og pårørende inddragelse. Der afholdes ugentlige tavlemøder og sygeplejefaglige konferencer, der via din aktive deltagelse bidrager til både afsnittes drift og udvikling, samt din og kollegaers faglige udvikling.

Specialuddannelsen i inten...