Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

PRODUKTIONS- & DRIFTSCHEF med ansvar for produktion, indkøb og kvalitet

Job på Sydsjælland

PRODUKTIONS- & DRIFTSCHEF med ansvar for produktion, indkøb og kvalitet

Til nyoprettet stilling som du selv kan være med til at præge

Stillingsbeskrivelse:
Du får en alsidig stilling, som du i høj grad selv kan være med til at præge, fordi du kommer ind på et afgørende tidspunkt, hvor du får god mulighed for at sætte dit præg på virksomheden og de nye tiltag, som skal implementeres for at realisere den ambitiøse internationale vækstplan, som de nye ejere af TA Service netop har initieret.

Med reference til direktøren, som du kommer til at arbejde tæt sammen med i det daglige, får du en central funktion som den overordnede ansvarlige for hele værdikæden fra forecast og indkøb, til produktion, service og dokumentation.

Du bliver ansvarlig for, at virksomheden lever op til kvalitetsstandarderne ISO 9001 og ISO 13485 og at produkterne lever op til kravene i de medicinske forordninger (MDR) , ligesom du sikrer, at kvalitetsstyringssystemet bliver vedligeholdt og opdateret, og at der løbende bliver afholdt interne audits.

Du får ansvaret for den overordnede ledelse virksomhedens produktion og drift. Du står for den løbende optimering af arbejdet i produktion/montage samt i serviceafdelingen, der i dag består af 13 medarbejdere.

Dine gode evner til at coache og vejlede teamlederne og dermed lede gennem andre, giver dig overskud til både at fokusere på en løbende optimering af arbejdsopgaver og ...