Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sundhedsprofessionel med lyst til læring, udvikling og uddannelse til vores simulationscenter (SimC)

Job i Odense


I SimC arbejder vi med medicinsk simulation samt praktisk og teknisk avanceret færdighedstræning for sundhedsfagligt personale i vores egne lokaler eller ude i de kliniske afdelinger. Fremover skal vi også samarbejde med de fynske kommuner omkring færdighedstræning og simulation. Vi er opdelt på tre lokaliteter: SimC Svendborg, TeamSim OUH og TechSim OUH.

I SimC arbejder vi ud fra OUHs Patientpyramide, og det betyder, at vi vil styrke den sundhedsfaglige efter- og videreuddannelse for læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Vi lægger vægt på, at vores aktiviteter er baseret på både evidensbaseret teori, praktisk viden og færdigheder.

Vi arbejder med at skabe de bedste rammer for kursister og undervisere, som er præget af engagement, respekt, faglighed, tolerance og professionalisme. Hos os er simulations- og færdighedstræning efterfulgt af debriefing, feedback og supervision, da det resulterer i en øget patientsikkerhed, færre fejl og en positiv læringskurve for kursisterne.

Om stillingen
I SimC vil du skulle fungere som koordinator, administrator og underviser i samarbejde med centerets øvrige medarbejdere. Dine opgaver vil være at facilitere kurser i SimC, instruktion af kursister i procedure- eller færdighedstræning, styre patientsimulatorer, facilitere teamtræning, sikre kursusafvikling og sikre en fortsat udvikling af simulationscenterets kursusudbud.
Der vil være administrative opgaver, der s...