Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Medarbejder til drift, support og udvikling af et af landets vigtigste offentlige registre (Ansøgningsfrist 17. janua...

Job i Aalborg

Vil du være en nøgleperson i drift, support og udvikling af IT-systemerne omkring matriklen og arbejde med nogle af de mest innovative service- og hændelsesteknologier i Danmark? Har du flair for at forstå vores kunders behov og binde det sammen med de rette IT-løsninger? Så er du den rette person til at blive vores nye kollega!

I Geodatastyrelsen har vi gennem en årrække og som led i det fællesoffentlige Grunddataprogram arbejdet med udviklingen af ejendomsregistreringen i Danmark og med matriklen som dét autoritative ejendomsregister. Som medarbejder i systemlandskabet omkring matriklen vil du i samarbejde med dine kollegaer have fokus på at sikre en effektiv og stabil drift samt videreudvikling af systemer og processer. Du vil starte din karriere med at få jord under neglene i vores support- og driftsafdeling, og derfra hurtigt bevæge dig videre til det udviklings- og testarbejde, som foregår i samarbejde med vores IT-leverandører.

Om os

Du vil blive ansat i kontoret Ejendomme og Jura, som er det kontor i Geodatastyrelsen, der bl.a. har ansvaret for matriklen, og dermed registreringen af al fast ejendom i Danmark, bl.a. jordstykker og ejerlejligheder. Kontoret har i alt 40 medarbejdere, hvoraf 15 arbejder med support, drift og udvikling af vores registre i samarbejde med andre offentlige registerejere, leverandører og resten af IT-organisationen i Geodatastyrelsen. Du vil blive en del af en dynamisk gruppe præget af en uforme...