Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Spændende speciale søger sygeplejersker

Job i Odense


Vil du være en del af et godt arbejdsmiljø, hvor hverdagen er meget afvekslende, så har du nu muligheden for at blive en del af et velfungerende og kompetent team på Neurokirurgisk sengeafsnit U1.

Stillingerne er faste på 37 timer, eller aftales individuelt.

Du kan vælge at arbejde blandede vagter, fast aftenvagt eller nattevagt, som kan aftales nærmere.
Stillingerne ønskes besat pr. 01.02.2021 eller 01.03.2021, og kan søges uanset om du har erfaring eller er nyuddannet sygeplejerske.

Du skal forvente at arbejde 4 weekender på 12 uger, og derudover 2 ekstra weekender om året. Når muligt, kan man ønske at arbejde dag-nat eller dag-aften, alt efter hvad der bedst passer ind i privatlivet.

På U1 plejer og behandler vi både elektive og akutte patienter med klassiske

neurokirurgiske diagnoser, som indbefatter tumor cerebri, hovedtraumer, blødninger i

hjernen, samt forskellige karmisdannelser.

Indlæggelsesforløbene er vidt forskellige. Nogle forløb er korte postoperative, hvor patienten er selvhjulpen, og andre er længerevarende og mere komplekse. Fælles er dog, at du bliver en del af et spændende speciale, hvor hverdagen er uforudsigelig

og patientflowet stort. Der er plads til faglig sparring, og vi drager omsorg for hinanden i afsnittet.

Vi har i afsnittet en observationsstue med plads til 3 patienter. Patienterne på denne stue vil have behov for fast overvågning, men ikke invas...