Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Fast stilling som socialrådgiver til Psykiatrisk Afdeling Odense - universitetsfunktion

Job i Odense


Psykiatrisk Afdeling Odense søger socialrådgiver 37 timer ugentligt pr. 1. marts til døgnpsykiatrien. Stillingen er tilknyttet lukket afsnit P302 og integreret afsnit P50, skizofreni-afsnittet.

Hvem er vi?

Psykiatrisk Afdeling behandler voksne i alderen 20 år og opefter. Afdelingen består af 6 afsnit med 96 døgnpladser samt en stor ambulant funktion med specialiserede teams, som ligger ved Odense Havn.

Vi er regionens universitetsafdeling og har en stor forskningsenhed, som samarbejder med SDU.

Personalet i afsnittene er tværfagligt sammensat og består af lægesekretærer, læger, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og plejere i et tæt og engageret samarbejde.

Der er ansat 16 socialrådgivere i afdelingen, hvor 4 arbejder i døgnpsykiatrien, 10 i lokalpsykiatrien og 2 som forløbskoordinatorer.

Der er indgået flekstidsaftale.

Afdelingen har rygeforbud i arbejdstiden

Om stillingen

Arbejdsområder

Indholdet i jobbet vil være varetagelse af socialrådgiverfunktioner, primært i de 2 nævnte afsnit, hvor der vil være deltagelse i ugentlige konferencer. Ved afløsning vil man få arbejdsopgaver i hele døgnpsykiatrien.

Der er tale om et selvstændigt job i et travlt miljø med høj grad af tværfaglighed.

Vi s...