Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd søger en speciallæge i psykiatri til Ambulatorium fo...

Job i Aalborg

Amb. for personlighedspsykiatri er en specialiseret enhed i Afdelingen for Angst og Personlighedspsykiatri ved Aalborg Universitetshospital. Ambulatorium for personlighedspsykiatri er en klinisk behandlingsenhed, som varetager udredning og behandling af patienter med moderat til svær personlighedsforstyrrelse, samt kompliceret personlighedsforstyrrelse på henholdsvis hoved- og regionsfunktionsniveau. Behandlingen er hovedsageligt gruppebaseret med udgangspunkt i psykodynamisk og mentaliseringsbaseret psykoterapi. Vi arbejder i videst muligt omfang tværfagligt, og der er derfor speciallæger i psykiatri, specialpsykologer, psykologer, sygeplejersker, socialrådgiver, musikterapeut og sekretærer tilknyttet, ligesom det er muligt at inddrage fysioterapeut. Den faglige udvikling i enheden prioriteres højt, både tværfagligt og monofagligt, samt inddragelse af den nyeste evidensbaserede viden på området. Aktuelt arbejdes på, at ambulatoriet også bliver forskningsaktivt i nærmeste fremtid. Ambulatoriets personale deltager i fast supervision og vejledning, både i forhold til behandling og udredning. I ambulatoriet er der et stadigt fokus på at kunne give den rette behandling under de givne rammer. Ambulatoriet er involveret i de yngre lægers psykoterapiuddannelse, både den teoretiske og den kliniske del.

Enheden er en del af Klinik Psykiatri Syd, som huser fire almenpsykiatriske afdelinger ...