Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Relationskompetente pædagoger til både dagtilbud, skole og klub på Kalvehave Skole & Børnehus

Job på Sydsjælland

Da vi oplever stor børne- og elevtilgang søger vi 2-3 nye kolleger i Kalvehave Skole og Børnehus med viden om og interesse for specialpædagogikken.

Pt søger vi 1 pædagog til Børnehus (0-6 år), og 1-2 pædagoger til skole med tilhørende klubtid.

Vi søger især pædagoger der har kompetencer - eller som minimum interesse inden for enten: Tegn til tale, musik, medier som fx video, podcast mm. eller du har en håndværksmæssigbaggrund, men vi glæder os til at modtage din ansøgning med en beskrivelse af lige præcis dine interesser og kompetencer.

Hvis du derudover vægter relationsarbejde og har kendskab til ICDP og Low Arousal, er det en fordel, men ikke et krav.

Børnehuset
I Børnehuset er nogle børn på almene pladser og andre er visiterede hertil. I hverdagen skelner vi ikke imellem børnene og vi har erfaret, at alle børn profiterer af tydelige voksne, velkendte strukturer, piktogrammer mm. Børnene er opdelt i en vuggestuegruppe samt 3 børnehavegrupper, hvoraf den ene er en mindre gruppe for de børn, der profiterer bedst af små fællesskaber.

Der er 40 børn i Børnehuset, hvoraf de 20 er visiterede pladser, 12 pædagoger og 3 pædagogiske assistenter.

Man arbejder tæt sammen i den børnegruppe man er tilknyttet, men der vil også være samarbejde på tværs af grupperne, både i forhold til forberedelse af temaer og i praksis.

Du vil blive en del af et spændende igangværende u...