Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Økonomikonsulent til Borger og Arbejdsmarked i Afdeling for Økonomi og Personale i Vordingborg kommune

Job på Sydsjælland

Vil du være med til at styre økonomien, udarbejde analyser og prognoser på Borger- og Arbejdsmarkedsområdet i Vordingborg kommune? Så har vi en spændende stilling til dig.

Som økonomikonsulent for Borger og Arbejdsmarked bliver du en del af Team Styring og Analyse i Økonomi og Personale og samtidig også en del af sekretariatet i Borger og Arbejdsmarked i Vordingborg kommune.

Kerneopgaver
Teamets kerneopgaver er bl.a. at understøtte kommunens afdelinger med løbende økonomiske analyser, ledelsesinformation, budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse.

Herudover består opgaveporteføljen af udvikling af Borger- og Arbejdsmarkedsområdets økonomistyring, kvalitetssikring af sager med relevans for økonomien og udvikling af økonomiske nøgletal og analyser af udviklingen på områder der kræver særligt fokus – både på eget initiativ og på bestilling fra ledelsen.

Du vil sammen med anden økonomikonsulent bl.a. skulle varetage følgende opgaver:

  • Overordnet daglig samt strategisk økonomistyring for hele Ungecenteret, som er en del af afdelingen.
  • Overordnet daglig samt strategisk økonomistyring af de beskæftigelsesrettede indsatser og foranstaltninger på området.
  • Overordnet daglig samt strategisk økonomistyring af de administrative omkostninger på området.
  • Udvikle og analysere ledelsesinformation der kan understøtte styringen af området både ...