Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Pædagog med specialpædagogiske kompetencer indenfor børn og unge området, søges til praktisk pædagogisk støtte i hjem...

Job på Fyn

CareLink søger en dygtig og robust pædagog med specialiseret erfaring indenfor arbejdet med børn og unge med store udfordringer.

Den konkrete opgave er ved en 10 årig dreng som er født med en genfejl, der kommer til udtryk ved infantil autisme, lettere mental retardering, epilepsi og adfærdsforstyrrelse. Drengen har en udadreagerende adfærd, som man skal kunne håndtere med den rigtige pædagogiske tilgang ligesom det også er vigtigt, at kunne håndtere drengens sociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder på en hensigtsmæssig måde.

Den praktiske pædagogiske støtte foregår i hjemmet 25 timer om ugen i alle ugens hverdage med 5 timer om dagen i tidsrummet kl. 16-21. Vi søger 2 pædagoger som tilknyttes som faste hjælpere samt 1 pædagog afløser, som kan træde til ved sygdom, ferie mv.

Drengen bor sammen med sine forældre og 2 søskende. Udover samarbejde med forældrene, er der behov for samarbejde med øvrige parter mhp. at opnå en ens og helhedsorienteret indsats omkring drengen.

Vi søger en medarbejder med følgende kompetencer og kvalifikationer:

  • Har stor lyst til, at arbejde med børn og unge
  • Er robust
  • Har erfaring i arbejdet med børn og unge med udviklingsforstyrrelser
  • Professionel tilgang og respekt for barnet og dennes familie
  • Besidder en positiv energi og indstilling til livet
  • Tager ansvar for opgaven
  • Kan arbej...