Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Lægesekretær til Holbæk Børne- ungeafdeling

Job på Midt-og Vestsjælland

Holbæk Børne- og Ungeafdeling søger to lægesekretærer, 32-37 timer pr. 1/3 2021.

Har du lyst til at være en del af en Børne- og Ungeafdeling med høj faglig udvikling, godt arbejdsmiljø og fokus på tværfaglighed, er Børne- og Ungeafdelingen på Holbæk Sygehus det rette sted for dig.

Vi søger to lægesekretærer, 32-37 timer/uge i faste stillinger – uden vagter. Du vil blive en del af vores sengeafsnit, børne- og ungemodtagelse og neonatalafsnit. Du vil referere til afdelingssygeplejersken i Børne- og Ungeafdelingens sengeafsnit, som er leder for sekretærgruppen i sengeafsnittet.

Vi varetager pleje og behandling af børn og unge i alderen 0-20 år. Vores patientkategori er både neonatale, pædiatriske, parenkym og ortopædkirurgiske børn og unge. Vi modtager både akutte og planlagte patienter. Derudover har vi en stor gruppe dagspatienter i pakkeforløb. Vi arbejder også med socialpædiatri, hvor vi samarbejder på tværs med andre faggrupper.

I Børne-og Ungeafdelingens sengeafsnit er der fire lægesekretærer ansat. Der er en lægesekretær i Børne- og Ungemodtagelsen, en på neonatalafsnittet og to i sengeafsnittet. Der er en rotationsordning mellem disse funktioner. Desuden er der fordeling af ansvarsområder i sekretærgruppen.

På Børne- og Ungeafdelingen bliver du en del af et tværfagligt team, der arbejder ud fra patientforløb, hvor familien er i centrum. Du vil få et medansvar for, at vi har fokus på kerneopgaven – og give...