Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Afdelingschef Beton og Råhus - Vest

Job i Aalborg

Afdelingschef - Vest

Da HP Byg A/S er i en rivende udvikling, er der behov for at styrke organisation. Derfor søger vi en afdelingschef, som kan lede vores produktion i råhus afdelingen med ledelsesansvar for 5-8 funktionærer og ca. 45-50 timelønnede medarbejdere.

Jobbet

Afdelingschefen har det overordnede ansvaret for sit fagområde og dermed personaleansvar for alle funktionærer og timelønnede håndværkere i vores afdelingen i Aalborg.

Ansvarsområde

Afdelingschefen, er ansvarlig for følgende punkter.

  • Personaleledelse af entrepriseledere (funktionærer) og håndværkere (timelønnede)
  • Koordinering af funktionær- og timeløns ressourcer på byggesagerne
  • Sparring for entrepriselederne og opfølgning af tid og økonomi på byggesagerne
  • Sikre korrekt gennemførelse af arbejdsmiljø & sikkerhed samt faglig kvalitet
  • Sikre af alle medarbejdere efterlever virksomheden værdier i hverdagen

Personaleledelse

Afdelingschefen har personaleansvaret for både funktionærer og timelønnede. Dvs. gennemførelse af årlige MUS & lønsamtaler, forestår lokalaftaleforhandlinger i samråd med de øvrige afdelingschefer.

Ansvarlige for lærlingenes uddannelsesplanlægning med løbende opfølgning af logbogssamtaler og skolebesøg.

Det er afdelingschefens ansvar at alle medarbejdere i afdelingen, lø...