Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Specialist sygeplejerske i geriatri på afsnit M3 i Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Job på Midt-og Vestsjælland

Er du geriatrisk velfunderet – måske på specialist niveau og vil du være med til at starte geriatri på Sjællands Universitets Hospital? Så er det dig vi har brug for!

Til foråret starter 4 nye overlæger og afdelingslæger, som skal etablere geriatri igen på Sjællands Universitets Hospital. Vi søger derfor 2 erfarne geriatriske sygeplejersker, som har lyst til at være med til at udvikle sygeplejen i teamet. Du vil få mulighed for at være med til at skabe gode faglige rammer for den geriatriske patient, både til den indlagte og den ambulante patient.
Du vil i tæt samarbejde med M3’s to engagerede afdelingssygeplejersker være en vigtig del af den sygeplejefaglige indsats og udvikling i det tværfaglige geriatriske team.
Geriatrien forankres under medicinsk afdeling, og vil få senge på det medicinske afsnit M3.

Visionen er at skabe innovative, grundige, patient og pårørende inddragende forløb. Vi skal skabe gode geriatriske indlæggelsesforløb, ambulante forløb, geriatri i Akutafdelingen og formentlig meget mere…

Vi forventer, at du er engageret og erfaren i den gode grundlæggende geriatriske sygepleje, som du udfører med høj etik og værdighed til den komplekse ældre patient. Som en af de to geriatriske specialist sygeplejersker vil du komme til at stå i spidsen for udviklingen af den geriatriske sygepleje - i tæt samarbejde med de geriatriske læger og afsnitsledelsen.

Du er et match på M3/Geriatri hvis du...