Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Social- og sundhedsassistentelever - start 1. maj 2021

Job i Vestjylland

Social- og sundhedsassistentelever - start 1. maj 2021


Sundhed og Ældre søger elever med uddannelsesstart 1. maj 2021

Uddannelsen


  • Er for dig der gerne vil lære at have fokus på den sygeplejefaglige indsats, i det sammenhængende og tværfaglige borger-og patientforløb
  • Lærer dig selvstændigt at udøve arbejdet som social-og sundhedsassistent, i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret som autoriseret sundhedsperson
  • Veksler mellem teori og praktik på henholdsvis Social & Sundhedsskolen Herning, og et af Herning kommunes plejecentre og hjemmeplejen i Herning kommune, Hospitalsenheden Vest, samt socialpsykiatri i Herning kommune eller behandlingspsykiatri i Regionspsykiatrien Vest

Derudover får du


  • Motiverede og kvalificerede praktikvejledere og undervisere
  • En uddannelse på højt fagligt niveau, der giver adgang til uddannelse som sygeplejerske, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut og jordemoder
  • Løn under hele uddannelsen.
  • Arbejdstiden i praktikken er 37 timer pr. uge i gennemsnit

Du har


  • Højt personligt engagement og motivation for uddannelsen og for faget
  • Ansvar for egen læring, og er fleksibel og loyal for uddannelsen og praktikstederne

Krav


  • Bestået GF2 eller bestået de første 4 moduler af sygeplejerskeuddannelsen. Er du uddannet...