Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Social- og sundhedshjælperelever søges til Vordingborg Kommune

Job på Sydsjælland

Bliv social – og sundhedshjælperelev i Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune søger social – og sundhedshjælperelever med start på uddannelsen til april og august 2021. Mulighed for skoleophold på ZBC, afdeling Næstved.

Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder og veksler mellem skoleophold og praktik. I praktikken lærer du bl.a. at udføre personlig pleje, at hjælpe borgeren med at blive vasket, soigneret og klædt på, at yde praktisk bistand, som rengøring, varme mad etc.

Du skal regne med transporttid til dit praktiksted, da Vordingborg Kommune dækker et stort geografisk areal, herunder Møn.

Vi tilbyder et spændende og variereret uddannelsesforløb med praktik på henholdsvis plejecenter og i hjemmeplejen. Du har mulighed for at gøre en forskel for de borgere, der ikke selv kan få dagliglivet til at fungere.

Vi har et godt lærings – og uddannelsesmiljø og anser uddannelsesopgaven som værende vigtig og betydningsfuld for både borgere og medarbejdere. Vi kan ofte tilbyde job efter endt uddannelse.

Om dig:

  • Du er i gang med GF2 - eller har bestået GF2.
  • Du er mødestabil og kan tage ansvar for egen uddannelse.
  • Du udviser både vilje, evne og initiativ til at opnå den fulde læring i uddannelsen.
  • Du er god til at kommunikere, har situationsfornemmelse og udviser interesse og empati.


Ansættelsesvilkår
Din...