Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

SÅ ER DET NU!! Vordingborg Kommune søger GF2 elever i retning mod social – og sundhedsassistentuddannelsen

Job på Sydsjælland

Vordingborg Kommune søger nu efter talentfulde elever til GF2 i retning mod social – og sundhedsassistentuddannelsen, med start til april, maj og juni 2021.

Med Vordingborg Kommune som arbejdsgiver, vil du modtage elevløn i hele din samlede uddannelsesperiode, dvs. både på grundforløb (GF2) og på hovedforløbet. Skoleforløb vil være på ZBC (afdeling i Næstved) eller ved SOSU Nykøbing F.

GF2 SOSU varer 20 uger og er næsten udelukkende et teoriforløb. Her arbejder du med praksisrelevante temaer og grundfag. Forløbet afsluttes med en grundforløbsprøve. Der kan være skemalagt en enkelt eller to ugers praktikbesøg i Vordingborg Kommunes pleje – og omsorgsområde.

Når du har bestået grundforløbet, går du direkte videre på social – og sundhedsassistentuddannelsen. Her får du en uddannelse, der ruster dig til selvstændigt og professionelt at løse sygeplejefaglige opgaver. Uddannelsen varer cirka 2 år og 9 måneder og veksler mellem teori og praktik.

Vi forventer
Da vi søger efter elever, som vi kan tilbyde fuldkontrakt til både grundforløb og hovedforløb, vægter vi, at du har en høj grad af uddannelsesparathed og seriøsitet omkring det at være under uddannelse.

Social – og sundhedsassistentuddannelsen er en krævende uddannelse, både teoretisk og praktisk. Derfor vægter vi også, at du har gode skoleforudsætninger samt, at du har flair for at arbejde i det relationelle og sundhedsfaglige felt.