Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Kontaktersoner til børn og unge med særlige behov til Familiecenter Kalvehave

Job på Sydsjælland

Vil du støtte udsatte børn og unge i deres hverdagsliv og bidrage til, at de kommer i trivsel og udvikling?

For at styrke det tidlige og forebyggende arbejde i Vordingborg Kommune er vi i gang med at etablere et kontaktpersonkorps, som skal arbejde målrettet med børnenes og de unges sociale kompetencer, deres uddannelses- og fritidsliv samt relationen til deres familier og netværk.

Vi søger i den forbindelse dedikerede og kompetente kontaktpersoner, som har lyst til at indgå i korpset og arbejde indgående med relationsarbejde ift. målgruppen med henblik på at skabe positive forandringer for børnene og de unge.

Kontaktpersonkorpset vil bestå af 7 faste kontaktpersoner og en faglig koordinator. Korpset er forankret i Familiecenter Kalvehave og varetager kontaktpersonopgaver for børn og unge i alderen 10-22 år, som har behov for socialpædagogisk støtte af kortere eller længere varighed.

Opgaverne er mangfoldige og kan både handle om støtte til social trivsel, personlig udvikling, udvidelse af barnets/den unges sociale netværk, overgang til egen bolig, fastholdelse i uddannelses-, praktik-, job- og fritidstilbud mv.

Kontaktpersonopgaverne tilrettelægges i et tæt samarbejde med børnenes og de unges sagsbehandlere, som er forankret i henholdsvis Børn og Unge samt Ungecentret. Kontaktpersonarbejdet foregår primært udenfor familiecentret, men kontaktpersonerne deltager i møder og modtager sparring på centret....