Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

To nyoprettede stillinger som distriktspsykiatrisk sygeplejerske, 37 timer ugentlig, til F-ACT team målrettet Roskild...

Job på Midt-og Vestsjælland

Vil du gerne være en del af et nystartet F-ACT team, med gode muligheder for at kunne bidrage til den faglige udvikling af behandlingen for nogle af de mest udsatte borgere? I fald du kan svare ja til disse spørgsmål, så er du præcist den person, vi gerne vil have med på holdet.

Velkommen til Distriktspsykiatrien i Roskilde

Distriktspsykiatrien i Roskilde (DPR) tilbyder ambulant udredning af og tværfaglig behandling til borgere med psykoser, svære personlighedsforstyrrelser og bipolar lidelse. Ambulatoriet har også et behandlingstilbud til incestramte samt et OPUS team med 2-årigt behandlingstilbud til unge (18-35år) med debuterende psykose.

Personalet består aktuelt af psykiatere, specialpsykolog, psykologer, specialsygeplejersker, sygeplejersker, socialrådgivere, sekretærer og en ergo- og fysioterapeut.

Da distriktspsykiatrierne i Region Sjælland pr. 1/3 2021 overgår til at arbejde i F-ACT teams, bliver behandlingsfunktionen langt mere fleksibel og borger fokuseret. Der skal gives plads til mere intensiv og udgående funktion, ud fra faglig vurdering og den enkelte patients tilstand. Dette betyder at DPR har fået tilført ressourcer til at ansætte mere personale.

DPR er midt i denne spændende omlægning af vores behandlingstilbud, hvor vi opretter tre F-ACT teams. Et alment team, overvejende med fokus på udredning og behandling af sværere psykiske lidelser, et team målrettet affektiv lidelse, herunder ...