Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Fængselslærer til Storstrøm fængsel

Job på Lolland og Falster

Har du lyst til at gøre en vigtig forskel for indsatte og kollegaer i arbejdet med at bringe indsatte videre til et sikkert liv uden kriminalitet – så læs videre.

Som fængselslærer vil du komme til at indgå i et team af fængselslærere, der i fællesskab vil skulle løfte de forskellige opgaver forbundet med undervisning af indsatte. Du vil derfor komme til at deltage i alle aspekter af undervisningsopgaven. Du vil være med til at motivere og fastholde kursisterne i tæt samarbejde med vejlederne. Du vil komme til at tilrettelægge og gennemføre egen undervisning og føre kursister op til prøver. Du vil måske også komme til at undervise i de nærliggende arrester. Endelig vil du deltage i forskellige registreringsopgaver i forbindelse med undervisning og komme til at bidrage til den enkelte kursists handleplan i samarbejde med fængslets øvrige personale.

Du vil komme til at indgå i et forholdsvist nyetableret lærerkollegie af i alt 7 fængselslærere. Derudover er der i skolen 2 vejledere, en pædagogisk administrativ medarbejder og en uddannelseskoordinator.

Vi søger en seminarieuddannet lærer – gerne med voksenpædagogisk erfaring, der kan varetage undervisning af de indsatte på grundskoleniveau (AVU og FVU).

Vi søger en kollega, der har lyst til at arbejde med undervisning i en hverdag præget af forandringer og udfordringer og i en undervisningsramme, der adskiller sig væsentligt fra andre uddannelsesinstitutio...