Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Døgnboligen Topasvænget søger 2 uddannede pædagoger.

Job på Sydsjælland

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger nemlig nye kollegaer til Topasvænget som er en døgnbolig i Stege.

Borgernes livskvalitet og sundhed fokus
Borgerne har blandt andet behov for struktur, ligeværdig kommunikation og støtte til sociale arrangementer. Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem.

Livskvalitet og sundhed er to ting der hænger sammen for os, og der er derfor altid fokus på både fysisk og mental sundhed. Vi arbejder ud fra en grundlæggende neuropædagogisk tilgang, hvor den enkelte borgers ressourcer, behov og interesser dyrkes, så alle der bor på Topasvænget øger deres muligheder for øget livskvalitet.

En stabil hverdag
Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem herunder oprydning og rengøring, indkøb, madlavning, opretholdelse af beskæftigelse samt strukturering af dagligdagen. Borgerne kan have udadreagerende adfærd.

Der bor pt. 30 beboere på Topasvænget, fordelt på 4 afdelinger, som alle sammen har behov for støtte døgnets 24 timer, med individuelle behov og med forskellige former for ressourcer. Vores borgere er mennesker ...