Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Specialeansvarlig overlæge i neurologi til Center for Neurorehabilitering, Næstved

Job på Sydsjælland

Har du speciallægeanerkendelse i neurologi og erfaring som overlæge?

Har du erfaring med forskning og udvikling?

Vil du være med til at præge udviklingen og opbygningen af vores regionsfunktion for rehabilitering ag voksne med erhvervet hjerneskade?

Kan du se dig selv i vores værdier: Proaktivitet, Samarbejde, Ordentlighed?

Center for Neurorehabilitering i Næstved (CNN) har regionsfunktion for neurorehabilitering i Region Sjælland. Den tværfaglige rehabilitering dækkes af læger, plejepersonale, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger og socialrådgiver.

Vi ønsker et CNN med fokus på udvikling, kvalitet og forskning.

Hvad forventer vi af dig?
Vi ønsker os en kollega, der vil spille konstruktivt og ansvarsfuldt ind i et fagligt neurorehabiliteringsmiljø, der er under kraftig udvikling. Vi regner med, at du som specialeansvarlig overlæge kan sætte retning for faget med den nyeste viden.

Vi ønsker at ansætte en specialeansvarlig overlæge med stærke lægefaglige kompetencer, stor ansvarlighed og interesse i udvikling og forskning! Du kan være med til at sætte dit eget præg på, hvordan neurorehabilitering i Region Sjælland skal udvikles.

Samarbejdet på tværs af sektorer er højt prioriteret med henblik på at sikre en glidende overgang til primærsektoren. Under indlæggelsesforløbet holdes tværsektorielle møder, hvor den t...