Job-zonen.dk

Find ledige jobs. Skabt af jobsearch.dk

Sygeplejersker til operationsafsnittet, Nykøbing F. Sygehus

Job på Lolland og Falster

Har du interesse for operationssygepleje - Så se her


Har du lyst til afgrænsede patientforløb i et overvejende sygeplejeteknisk område?

Trives du med et arbejdsmiljø, hvor klar og tydelig tale er en stor del af kommunikationen?

Så er det nu du skal læse videre om stillingerne, som er ledige 1. maj 2021 eller efter aftale

Hvem er vi?

Et operationsafsnit, som udfører operationssygepleje til akutte- og elektive operationer i døgndækkende funktion med tilstedeværelse til kl. 24.00, og derefter vagt fra vagtværelse til kl. 7.00 næste morgen. En hverdagsvagt ca. hver 2. uge, og weekendvagt ca. hver 4.-5. uge.

Vi har i alt 11 operationsstuer, som er fordelt på følgende specialer

  • Abdominalkirurgi - 4 operationsstuer
  • Gynækologi - 2 operationsstuer
  • Ortopædkirurgi - 5 operationsstuer

Vi arbejder i tværfaglige teams, som består af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og serviceassistenter, Vi lægger vægt på det gode samarbejde - både internt i afdelingen og eksternt med de andre afdelinger på sygehuset. Vi vægter højt at være en del af det gode patientforløb for vores patienter, og ønsker at videreudvikle vores afsnit med dette for øje. Vi har fokus på kompetenceudvikling for alle medarbejdere, for på den måde at skabe en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt ni...