Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland søger faglig konsulent

Job på Midt-og Vestsjælland

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland er den lokale, faglige organisation for ca. 9.200 sygeplejersker, hvor mere end 6.500 er erhvervsaktive og arbejder inden for det regionale, kommunale, statslige eller private område. Der er ansat 13 medarbejdere på kredskontoret, en kredschef samt en valgt formandsgruppe på 4 politikere.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland søger en ny faglig konsulent med tiltrædelse den 1. maj 2021.

Om stillingen
Som faglig konsulent i Kreds Sjælland varetager du primært opgaver som rådgiver, sparringspartner og sagsbehandler i forhold til vores medlemmers faglige, løn-, ansættelses- og arbejdsmiljømæssige. Du vil skulle arbejde primært med det regionale område. Du vil blandt andet skulle varetage forhandlinger, sagsbehandling af person- og arbejdspladssager, overenskomstfortolkninger, og du vil skulle deltage i møder på arbejdspladserne. Du vil få en hverdag, hvor sparring med kolleger og faglig udvikling vil præge din dag med stor respekt for, at du har brug for introduktion og oplæring. Du vil desuden have et tæt samarbejde med de tillidsvalgte på arbejdspladserne.

Du får en travl og spændende hverdag, hvis du er parat til at være medarbejder i en organisation, hvor medlemmerne altid er i centrum.

Vi lægger vægt på, at du

  • har relevant faglig baggrund
  • har relevant erfaring med sundhedsvæsenet
  • har relevant videregående uddannelse
  • heru...