Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Elev til malkekvægproduktion

Job på Bornholm

Kurt Hansen, Bakkegaard på Bornholm, søger en elev til malkekvægproduktion.

Pasning af kalve og øvrige opgaver i stald og mark


Du får mulighed for at hjælpe med pasning af kalvene. Derudover vil du deltage i de øvrige opgaver i stalden og i markarbejdet, så du får indblik i alle opgaver på ejendommen. Vi sørger for at du får en god oplæring, tilpasset til dine erfaringer. Vi malker i en ny 2 x 20 Fast Exit malkestald. Vi har 600 Holstein køer, på græs, samt 485 ha hvor vi producerer grovfoder til køerne.

Lyst til at arbejde med køer


Du er 1. eller 2. års elev og har lyst til at lære at passe kalve og køer. Du brænder for at lære noget, og må gerne have ambitioner for din egen udvikling og karriere. Du har lyst til at være en del af et hold på 8-10 medarbejdere, hvor vi hjælper hinanden med opgaverne.

Vi tilbyder


Arbejdstiden er 37 timer pr. uge i gennemsnit, fordelt med skiftende arbejdstider, der planlægges 14 dage ad gangen. Arbejde hver anden weekend og helligdag, og en ugentlig fridag. Vi har gode medarbejderfaciliteter med bad, omklædningsrum, køkken og frokoststue, hvor vi holder fælles kaffe og frokostpauser. Mulighed for bolig i lejlighed, eller hjælp til at finde bolig i området.

Bakkegaard


Bakkegård, ejet af Kurt Hansen, er en ejendom under opbygning, med samkøring af flere ejendomme, og udvikling af ...