Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Jobcenterleder til Lolland Kommune

Job på Lolland og Falster

CareMatch søger for Lolland Kommune -

Med din viden og ledererfaring inden for beskæftigelsesindsatsen, skal du lede teamledere og ca. 145 årsværk. Opgaven er at sikre den fortsatte indsats for beskæftigelse i tæt samarbejde omkring de sociale indsatser.

Samlet indsats

Som leder er det din opgave at sikre en samlet og tilpasset indsats over for borgerens behov med fokus på resultater, samarbejde på tværs og god service. Det samlede budget er ca. 1. mia. kroner.

Resultaterne i forhold til øget beskæftigelse skal fortsat opnås ved hjælp af de tre store infrastrukturinvesteringer, der helt eller delvist er på vej; tunnel, jernbane og bro. Her skal arbejdsmarkedet opleve sig velforsynet med kvalificeret arbejdskraft.

Især unge ledige under 30 år skal have en tidlig indsats, så de understøttes i at påbegynde uddannelse og/eller komme i job hurtigst muligt. Beskæftigelsesindsatsen skal have fokus på opkvalificering. De borgere, der står uden for arbejdsmarkedet, skal bringes tættere på job.

Samarbejdsflader

Du får en stor ekstern samarbejdsflade til virksomheder og arbejdsmarkedets parter samt internt i organisationen.

Det er for at bryde den negative sociale arv, bistå rekruttering og bringe de mange, som ikke er jobparate tættere på arbejdsmarkedet. Herunder at vi har Femern forbindelsen som nabo og som en naturlig del af den overordnede strategi.