Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Socialpædagoger Til Autismecenter Storstrøm

Job på Sydsjælland

Autismecenter Storstrøm udvider og søger derfor både nyuddannede og erfarne pædagoger, enten på deltid eller fuld tid.

Autismecenter Storstrøm er en specialorganisation som rummer flere forskellige tilbud til børn, unge og voksne med autisme, og rummer blandt andet bo-, aktivitets- og aflastningstilbud.

Den pædagogiske tilgang i Autismecenter Storstrøm er inspireret af TEACCH principperne og har forudsigelighed, overskuelighed, visualisering og tryghed som nøgleord.

Vi vægter faglighed og udvikling højt, og der er mulighed for både personlig og faglig udvikling.

Vi brænder for at arbejde med autisme og vi er gode til at oplære nye kollegaer, både nyuddannede og erfarne, i dette spændende speciale.

På Gyldenbjergvej i Nr. Alslev, har vi to afdelinger:
Orehoved, som er en mindre afdeling, hvor der pt. bor 5 kvindelige beboere i alderen ca. 20- 50 år.

Skærmet afdeling, hvor der pt. bor 6 mandlige beboere i alderen ca. 30-55 år. På Skærmet afdeling er normering 1:1.

Arbejdstiden ligger primært i eftermiddags- og aftentimerne samt hver anden weekend og på helligdage. Autismecenter Storstrøm afholder hver år en fælles ferie, som vi meget gerne ser du deltager i.

Er du nysgerrig og refleksiv, både ift. egen og kollegaers praksis og faglige tilgang? Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne størst mulig grad af selvh...