Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Planlægger til landdistriktsområdet i storbyens smukke forhave

Job på Sydsjælland

Der sker rigtig meget positivt i Vordingborg Kommune, og det smitter af på opgaverne i Afdeling for Plan og By.

Har du lyst til at være en del af udviklingen i en af landets smukkeste kommuner? Vil du være med til at sikre attraktive rammer for det gode liv på landet? Vil du være med til at sætte standarden for det gode og værdiskabende samarbejde med kollegaer, borgere, virksomheder, interessenter og andre aktører?

Så har du muligheden nu.

Vi søger en planlægger med fokus på planlægning og administration af planloven i landdistrikterne / landzonen fra input til kommuneplanen, lokalplanlægning og til administration af planloven i landzoneområdet. Den første større opgave er at deltage i kortlægning af landskabsværdier ved hjælp af landskabskaraktermetoden som et led i kommende kommuneplanrevision. Kommunen er opdelt i 23 større landskabsområder, der skal registreres og kortlægges, hvoraf 7 områder er færdige.

Dine opgaver
Du skal primært løse opgaver, der knytter sig til landdistrikterne (landzone), dvs. myndighedssagsbehandling på landzoneområdet, lokalplanlægning og input til kommuneplantemaer af relevans for landdistrikterne, herunder bl.a. det nye krav om strategisk planlægning for landsbyer, som skal indarbejdes i den kommende kommuneplanrevision.

Derudover indgår du naturligt til at løse opgaver indenfor afdelingens samlede portefølje og bidrager til udvikling og sparring på planlægningsområdet...