Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Koordinerende sygeplejerske til Distrikt Solhøj

Job på Sydsjælland

Vil du være med til at styrke den faglige udvikling blandt vores medarbejdere, så er her en spændende stilling dig.

Da vi har brug for en faglig udvikling og oplæring, søger vi endnu en uddannet sygeplejerske med bred klinisk erfaring, med base på Plejecenter Solhøj. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt, fortrinsvis i dagvagt, og er ledig besættelse 01.juni 2021

Om jobbet
Som koordinerende sygeplejerske er du ansvarlig for at koordinere og rammesætte hverdagen. Du er meget tilstedeværende blandt personalet og skal være en tydelig rollemodel for at sikre det gode patientforløb, især hos borger med ustabile forløb og komplekse behov.

Du er tovholder for at højne de faglige kompetencer blandt vores medarbejdere ved instruktion, undervisning og oplæring i såvel dokumentation, pleje og komplekse forløb. Du skal sikre det gode samarbejder mellem borger, plejepersonale og pårørende.

Vores forventning til dig

  • Du er uddannet sygeplejerske med bred klinisk erfaring, også gerne fra arbejde i kommunalt regi.
  • Du er udviklingsorienteret og har gode IT-kompetencer.
  • Du vægter kvalitet i opgaveløsning og skaber sammenhæng i borgerforløbet.
  • Du medvirker til at sikre god og tilstrækkelig dokumentation af den sundhedsfaglige indsats, pleje omsorg og den praktisk indsats gennem hele døgnet, dvs. der kan være tider, hvor der må trækkes i arbejdstøjet for vejledning og opfølg...