Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Læringskonsulent til ELEVator indsats

Job i Vestjylland

Læringskonsulent til ELEVator indsats


Brænder du for at sikre anbragte børns skolegang – vi søger en Læringskonsulent??

I PPR, Center for Børn og Forebyggelse, Herning Kommune søger vi en Læringskonsulent til vores ELEVator indsats.

I Herning Kommune er vi ambitiøse på børn og unges vegne. Vi vil, at alle børn og unge sikres et skoleforløb, der giver grundlag for at komme videre i en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Se https://politik.herning.dk/vores-strategier/strategier/herningmodellen

Vi er derfor i gang med at udvikle ELEVator. ELEVator er en skoleindsats for anbragte børn, der har til formål at etablere et helhedsorienteret, tværfagligt samarbejde omkring det enkelte anbragte barn for at understøtte en faglig og social udvikling.

ELEVator hviler på tre centrale principper, som tilsammen tegner den fælles retning for de deltagende parters tværprofessionelle samarbejde om det anbragte barns læring og skolegang


  • Positive forventninger til barnets faglige præstationer
  • Et ligeligt og samtidigt fokus på barnets faglige læring og sociale trivsel
  • Sammenhængende læringsmiljøer mellem skole og hjem.
  • Læringskonsulentens opgave er at etablere og koordinere et tæt og systematisk samarbejde mellem skole og hjem samt det bredere tværprofessionelle samarbejde om det anbragte barns trivsel og læring.

Opgaven vil yderligere bla være