Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Værkmester med landbrugsfaglig baggrund til Institution Sydvestjylland, Renbæk Fængsel

Job i Sydjylland

Har du lyst til at gøre en forskel for indsatte i Kriminalforsorgen, hvor vi har fokus på at bringe mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet? Så er denne stilling måske noget for dig.


Institution Sydvestjylland søger pr. 1. august 2021 en landbrugsfaglig medarbejder til en fuldtidsstilling som værkmester på prøve (tjenestemandsstilling) til landbruget i Renbæk Fængsel.

Om jobbet:
Vi tilbyder et spændende arbejde med masser af udfordringer og engagerede og fagligt dygtige kolleger. Meningsfuld beskæftigelse under afsoningen af en fængselsstraf er et af de resocialiserende tiltag, som du skal være med til at tilbyde den indsatte.

Fængslets landbrug er ét af disse beskæftigelsestilbud, hvor der i det daglige arbejde med landbrugsdrift sættes fokus på kompetenceløft af de indsatte. Det betyder blandt andet, at du som værkmester i den daglige drift skal sikre, at de indsatte tilegner sig kompetencer til beskæftigelse i landbrug, park og vedligehold. Landbruget drives økologisk med en besætning på 140 sortbrogede malkekøer og 200 hektar jord, samt skovareal på 60 hektar.

Som en del af beskæftigelsen vil du indgå i et team af værkmestre med samme og andre fagligheder. Du vil have din primære arbejdsplads i landbrug, park og vedligehold, men må forvente, at du som en del af en større institution tillige vil skulle påtage dig øvrige arbejdsopgaver relateret til institutionens samlede drift.