Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

SALGSELEV

Job på Midt-og Vestsjælland

SALGSELEV
BOLIG
Bahne I ROSKILDE SØGER EN DYGTIG SALGSELEV TIL BOLIGAFDELINGEN
SNAREST MULIGT.
UDDANNELSEN
Du brænder for SALG og DESIGN generelt og ken-
der vigtigheden af GOD SERVICE. Du er den fødte
Du indgår i et 2-årigt uddannelsesforløb, som af-
sælger og lægger stor vægt på kundebetjening og
sluttes med en fagprøve.
mener, at det er den vigtigste opgave i en butik. Du
har et særligt talent for at give kunderne en positiv
Elever i boligafdelingen går på lukkede Bahne-hold
oplevelse, og du elsker den daglige kundekontakt.
- 4x4 moduler - på Handelsfagskolen i Odder.
Du er samtidig humørfyldt og indstillet på at spille
en vigtig rolle i et positivt arbejdsklima.
Der afholdes en årlig elevdag for alle elever, og du
vil gennem din elevtid deltage i leverandørbesøg,
Vi tilbyder dig at blive en vigtig del af Bahne-famili-
på messer, interne møder m.v.
ens spændende butiksunivers i en butik, som er en
af Danmarks flotteste inden for bolig, mode og de-
Inden du starter som elev, vil du deltage i et fæl-
sign. Du bliver en del af et dynamisk team af engage-
les introforløb på 3 dage, hvor Bahnes DNA vil blive
rede og professionelle medarbejdere, som brænder
gennemgået. Herudover er der udpeget en ud-
for at drive Bahne til yderligere succes.
dannelsesansvarlig i hver butik, der er klædt på til
at støtte dig under ...