Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

SALGSELEV

Job i Aalborg

SALGSELEV
BOLIG
Bahne I SHOPPEN, AALBORG SØGER EN DYGTIG SALGSELEV TIL BOLIGAFDELIN-
GEN PR. 1. AUGUST 2021.
UDDANNELSEN
Du brænder for SALG og DESIGN generelt og ken-
Du indgår i et 2-årigt uddannelsesforløb, som af-
der vigtigheden af GOD SERVICE. Du er den fødte
sluttes med en fagprøve.
sælger og lægger stor vægt på kundebetjening og
mener, at det er den vigtigste opgave i en butik. Du
Elever i boligafdelingen går på lukkede Bahne-hold
har et særligt talent for at give kunderne en positiv
- 4x4 moduler - på Handelsfagskolen i Odder.
oplevelse, og du elsker den daglige kundekontakt.
Du er samtidig humørfyldt og indstillet på at spille
en vigtig rolle i et positivt arbejdsklima. Der afholdes en årlig elevdag for alle elever, og du
vil gennem din elevtid deltage i leverandørbesøg,
på messer, interne møder m.v.
Vi tilbyder dig at blive en vigtig del af Bahne-famili-
ens spændende butiksunivers i en butik, som er en
af Danmarks flotteste inden for bolig, mode og de- Inden du starter som elev, vil du deltage i et fæl-
sign. Du bliver en del af et dynamisk team af engage- les introforløb på 3 dage, hvor Bahnes DNA vil blive
rede og professionelle medarbejdere, som brænder gennemgået. Herudover er der udpeget en ud-
for at drive Bahne til yderligere succes. dannelsesansvarlig i hver butik, der er klædt på til
at støtte dig under hele din elevt...