Job-zonen.dk

Find ledige jobs.

Vikarstilling: Tilkaldevikarer

Job på Sydsjælland

Timelønnede vikarer til socialpsykiatrisk botilbud i Stege

Det er snart sommer og det betyder sommerferie.
Derfor søger socialpsykiatrisk Botilbud Platanvej i Stege engagerede og ambitiøse timelønnede kolleger.

Vi har det hele – men mangler dig til at hjælpe os særligt i sommerperioden og ved afløsning efterfølgende.

Vi forestiller os, at du som ansøger kan være studerende i gang med en uddannelse, du kan være uddannet social- og sundhedsassistent, sygeplejerske, socialpædagog, ergoterapeut, fysioterapeut og pædagogiske assistent og gerne med psykiatrisk og somatisk erfaring.

Kerneopgaven skal være omdrejningspunktet og leveres med høj kvalitet og udvikling for borgerne.
Vores kerneopgave er:

” Vi støtter borgeren i at bevare og udvikle egne ressourcer. Indsatsen planlægges og udføres med udgangspunkt i borgerens ressourcer, og via en samarbejdsorienteret faglig, struktureret og målrettet indsats”.

Botilbud Platanvej er en del af Center for Socialpsykiatri i Vordingborg Kommune.
Vi er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne borgere med sindslidelser mellem 18-85 år, der tilbydes målrettede og strukturerede længerevarende støtte i botilbud jf. Servicelovens § 105.

Du kan læse mere om Botilbud Platanvej på vores hjemmeside og seneste rapport fra Socialtilsyn Øst https://vordingborg.dk/center-for-socialpsykiatri/vi-tilbyde...